Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

EXPERIENCED CRAFTSMEN

ECO-SUSTAINABILITYH Grisport διατηρεί τα αυστηρότερα πρότυπα της οικολογικής βιωσιμότητας κατά την επιλογή των πρώτων υλών. Επιπλέον, ένα φωτοβολταϊκό σύστημα στην οροφή του εργοστασίου, το οποίο καλύπτει περίπου 15.000 m2, προμηθεύει το 70% της ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή (η οποία είναι περίπου 850.000 kW / h ανά έτος).

RESPONSIBILITYH Grisport έχει δημιουργήσει ένα Χάρτη των Ευθυνών για τον άνθρωπο, ή Κώδικα Δεοντολογίας, για να εξασφαλίσει τη δέσμευση της εταιρείας στο να σέβεται τα δικαιώματα, την εργασία, και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων που εμπλέκονται σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς της κατασκευής των προϊόντων.

MADE IN ITALYΤα υποδήματα της Grisport  είναι ιταλικά στον πυρήνα. Όχι μόνο δεν έχουν την κατασκευή όλων των προϊόντων τους στην Ιταλία, έχουν επίσης δημιουργήσει και αναπτύξει όλες τις αρχικές ιδέες και κάθε διαδικασία σχεδιασμού αποκλειστικά στην Ιταλία.

TRACEABILITYΗ Grisport έχει εφαρμόσει ένα αποτελεσματικό σύστημα ιχνηλασιμότητας που δίνει τη δυνατότητα να ανιχνεύεται κάθε βήμα στη διαδικασία παραγωγής, έτσι μπορούν πάντα να γνωρίζουν ποια υλικά χρησιμοποιήθηκαν.

;